LÄMPÖKUVAUS

Lämpökuvaus perustuu pintojen lämpösäteilyn mittaamiseen. Lämpökameralla kuvatut lämpötilaerot kertovat rakenteissa rakenteiden mahdollisista eriste- tai tiiveyspuutteista. Lämpökuvaus osoittaa luotettavasti kuvatussa rakenteessa olevat lämpötilapoikkeamat.

Lämpötilapoikkeamia aiheuttavat muun muassa huolimattomasti asennetut eristeet tai höyrynsulun tiiveyden puutteista johtuvat ilmanvuotokohdat sekä rakenteissa olevat kylmäsillat.

LÄMPÖTILAINDEKSI Asumisterveysohjeessa on määritelty edellä mainittujen kohtien lämpötilaindeksin ohjearvot.

Ohjearvot on jaettu kahteen ryhmään: välttävä taso sekä hyvä taso.

Lämpötilaindeksi määritellään seuraavasti:

TI = (Tsp–To) / (Ti–To) x 100 [%] TI = lämpötilaindeksi

Tsp = sisäpinnan lämpötila,

°C Ti = sisäilman lämpötila,

°C To = ulkoilman lämpötila,

°C Kun lämpötilaindeksi alittaa selvästi välttävän tason arvon, on syytä tarkistaa tilan painesuhteet ulkoilmaan verrattuna ja paikallistaa lämpökuvauksella tai merkkisavuilla mahdollinen rakenteissa esiintyvä ilmavuoto.

Matalat pintalämpötilat johtuvat eristevirheistä, rakenteellisista kylmäsilloista, höyrynsulun puutteista ja ilmavuodoista sekä niiden yhdistelmistä.

Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän toiminta vaikuttaa myös pintalämpötiloihin.

LÄMPÖKUVAUKSELLA PYSTYTÄÄN OSOITTAMAAN MUUN MUASSA SEURAAVIA ASIOITA:

Ilmavuodot: puutteellisesti tehdyt rakenteessa olevat liittymäkohtien, läpivientien tai ilman- tai höyrynsulun asennukset.

Eristys- ja tiivistyspuutteet: eristysasennuksen puutteet. ikkuna- ja oviasennuksen laadun varmistus.

Taloteknisten laitteiden toimivuus: vesipattereiden ja putkistojen tukkeumat . termostaattien toimivuus.

IV-laitteiden toimivuus.

Sähkötekninen toimivuus: ylikuumentuneet sulakkeet tai sähköjohdot vastuksen aiheuttama lämpötilan kohoama komponenteissa kattolämmityksen toimivuus ja niin edelleen...

Lämpökuvausraportti Lämpökuvauksesta luovutetaan tilaajalle lämpökuvausraportti sähköpostitse ja PDF failina, jossa esitetään ongelmakohdat lämpökuvina,korjausehdotukset sekä mahdollisia muita jatkotoimenpide-ehdotuksia.

Lisäksi lämpökuvausraportissa tarkastellaan rakennuksen lämpöteknistä toimivuutta kokonaisuudessaan.

Tilaajan pyynnöstä lämpökuvaus voidaan toteuttaa myös ilman kirjallista raportointia. Tällaisia ovat tyypillisesti pienimuotoiset lämpökuvaukset.

Lämpökuvauksen hinta Rakennuksen lämpökuvauksen hinta riippuu rakennuksen koosta sekä tilaajan määrittelemästä sisällöstä, laajuudesta sekä halutusta raportointitavasta- ja tasosta.

Yleisesti ottaen normaalin omakotitalon yksivaiheinen lämpökuvaus maksaa noin 200-400 euroa lämpökuvausraportteineen. Suurempien kohteiden hinta aina tarjouksen mukaan. Pyydä tarjous kohteesi lämpökuvauksesta!